Utveckling

Utveckling

Dagens bild! Idag ska allt gå i detta tecken.
(bilden är ett utdrag från en illustration jag jobbar på till @kalexanderson  .se.) CC BY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.