.SE Webbstjärnan – Ritfilmer om creative commons

Video source missing

Vem: Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) och Webbstjärnan.

Vad: Ett antal ritfilmer som berättar om nyttigheter som Creative Commons, publicering och källkritik på nätet.

Var: Jag jobbade på UnitedPower och inspelning samt postprod fixades tillsammans med Editroom

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.