Sveriges Radio – Ritfilmer

Sveriges Radio - Vetenskapsradion

- Credits -

Beställare

Sveriges Radio, Vetenskapsradion Klotet

Illustration

Jesper Wallerborg

- QUEST -

Gör journalistiken lättillgänglig genom att producera sex ritfilmer om de vanligaste frågorna kring klimatet.