Superpedagogiska flöden

- Credits -

Client

IVL Svenska miljöinstitutet

Illustration

Jesper Wallerborg

- QUEST -

Skapa ett bildsystem som kan visa visualisera helheten och samtidigt förstärka utvalda delar av komplexa händelsekedjor.

Smart City Sweden arbetar med att förklara och presentera komplexa system där en otrolig massa delar hänger ihop. Att få en översikt tar mycket tid, vilket inte alltid finns när det är dags att presentera en lösning som i sig är allt annat än enkel. För att underlätta skapades ett grid-system med isomorphiskt perspektiv, så att tittaren kan få en överblick, samtidigt som delarna lätt kan brytas upp och sättas samman för att visualisera olika händelsekedjor.

Image
Image Image Image Image

Modellerna är till stor del skapade med Shapr3D på iPad Pro, sedan färglagda, ljussatta och ihopsatta till scener med Blender 2.7