Stockholm Vatten och Avfall – Illustration och animation

Stockholm Vatten och Avfall illustration

- Credits -

Beställare

Stockholm Vatten och Avfall

Byrå

FKDV / Spocks Family

kreatör, illustratör & animatör

Jesper Wallerborg

- QUEST -

Stockholms avloppsrening står inför stora utmaningar när staden växer och därför startades projektet Stockholms framtida avloppsrening. Vårt uppdrag var att skapa en animerad film som förklarar och ger en introduktion till Stockholms framtida avloppsrening.