Ett helt nytt sätt för SSAB att prata om stål

Kund: SSAB
Byrå: Confetti
Roll: CD

“Minds of steel” var ett pilotprojekt för att positionera SSAB’s experter i Knowledge Service Center som stålvärldens kunnigaste och mest engagerade. Det gjorde vi genom att låta de riktiga experterna bjuda på riktig kunskap som vi visste efterfrågades. Projektet fungerade även som testyta för SSAB att arbeta med SEO och kommunicera med social video.

Jag arbetade först med med koncept och tonalitet samt coaching av experterna, och senare med att omsätta den digitala strategin i handling. Allra mest stolt är jag nog för att ha etablerat arbetsnamnet “minds of steel” internt hos SSAB, så experterna blir de superhjältar de faktiskt är.

Länk till projektet

Kolla!