Smart City Sweden – Virtual 360° Tour

Smart City Sweden – Virtual 360° Tour

- Credits -

Beställare

IVL Svenska Miljöinstitutet & Smart City Sweden

VR/360-producent

Jesper Wallerborg

- QUEST -

Producera virtuella studiebesök i 360° för att hålla igång besöksverksamheten under covid-19-utbrottet.

Smart City Sweden är en statsfinansierad demonstrationsplattform för svenska hållbara stadslösningar. Genom plattformen samlas och demonstreras svenska lösningar för att attrahera fler utländska besökare som är intresserade av att utveckla hållbara stadslösningar och investera i svenska satsningar.

Vanligtvis anordnas besök med delegationer från hela världen, men på grund av covid-19-utbrottet har de fysiska besöken ställts in. Hur kan Smart City Sweden hålla igång besöksverksamheten på bästa möjliga sätt utifrån rådande omständigheter?

Lösningen: Virtual 360° Tours! Precis som ett fysiskt besök kan besökarna ”träffa” experter och affärsutvecklare och lära sig mer om sina intressefält. Det första virtuella studiebesöket tar besökaren till trästaden Växjö där vi får lära oss om Växjös unika satsning på miljö- och hållbarhetsarbete.

Det går att titta på materialet i en vanlig dator, läsplatta eller mobil och du kan då titta runt i 360 grader. Bäst upplever du filmerna med VR-glasögon.

Besök Smart City Sweden’s virtuella showroom här.

Image
Image