Smart City Sweden – 3D-illustrationer

IVL Svenska Miljöinstitutet och Smart City Sweden - Visuell identitet

- Credits -

Beställare

IVL Svenska Miljöinstitutet & Smart City Sweden

Illustration

Jesper Wallerborg

- QUEST -

Skapa ett bildsystem som kan visa visualisera helheten och samtidigt förstärka utvalda delar av komplexa händelsekedjor.

Smart City Sweden arbetar med att förklara och presentera komplexa system där otroligt många delar hänger ihop. Att få en översikt kan ta mycket tid, vilket inte alltid finns när det är dags att presentera en lösning som i sig är allt annat än enkel.

För att underlätta skapade jag ett grid-system med isomorfiskt perspektiv, så att tittaren kan få en överblick samtidigt som delarna lätt kan brytas upp och sättas samman för att visualisera olika händelsekedjor.

Image

Modellerna är till stor del skapade med Shapr3D på iPad Pro, sedan färglagda, ljussatta och ihopsatta till scener med Blender 2.7 

Image