Nordiska Museet | Mitt Liv

- Credits -

Client

Nordiska Museet

Illustration

Jesper Wallerborg

- QUEST -

Skapa en flexibel illustration som inspirerar unga att reflektera och berätta om sin vardag.

I april 2020 öppnar Nordiska museet en utställning om barns historia under 150 år: Tidsvalvet. Samtidigt startar insamlingen Mitt liv. Nu får eleverna själva berätta om sina liv – för framtiden. Insamlingen äger rum på mittliv.minnen.se. 

Image

Alla som någon gång frågat ett barn vad de gjort under dagen, eller själva fått frågan som barn, kanske minns hur infernaliskt svårt det kan vara att minnas alla de helt vardagliga saker som faktiskt hänt men som just då inte verkar särskilt intressanta. Insamlingen Mitt Liv handlar om hur ungas vardag ser ut just nu och vill samla in just de händelserna.

Illustrationen bygger därför på ett antal moment de allra flesta gör en helt vanlig dag, och visar lite varianter som kanske eller kanske inte hänt. Idéen är att tittaren själv börjar reflektera  när den avkodar bilden och lättare hittar saker att berätta om. 

Eftersom projektet kommer pågå under flera år och olika uttag kan behöva göras är illustrationens enheter fristående och kan lyftas ut. 

Materialet är skapat helt med iPad Pro och Apple Pencil med Adobe Fresco.