Mockfjärds Fönster – VR-utställning

Mockfjärds Fönster – VR-utställning

- Credits -

Beställare

Mockfjärds Fönster

VR/360-producent

Jesper Wallerborg

- QUEST -

Producera en utställning i VR/360° som alternativ till butiksbesök under covid-19-utbrottet.