Helsingborgs Stad – Virtual Reality

Helsingborg Stad – Virtual Reality

- Credits -

Beställare, monterdesign & 360-footage

Helsingborgs Stad

Partner

Immersivt

VR/360-producent

Jesper Wallerborg

- QUEST -

Att genom VR/360-upplevelser kommunicera att Helsingborgs Stad ligger i framkant både när det gäller samhällsutveckling och teknik.

Under Kvalitetsmässan i Göteborg, Europas största mässa om verksamhets- och samhällsutveckling, ville Helsingborgs Stad dela med sig av goda exempel på hur de utvecklar nya stadsdelar.

För att berätta om det på ett intressant sätt, och samtidigt visa hur snabba Helsingborgs Stad är på att testa och implementera ny teknik, valde vi att använda oss av VR/360-film. Tillsammans med Immersivt tog jag fram ett koncept där VR blev som en hub för alla aktiviteter på mässan.

Image

Jag postproducerade även 360-material till ett antal filmer som visades i montern.

Under den pågående mässan hjälpte jag besökarna med VR-upplevelserna, samt svarade på tekniska frågor.

Image