Amnesty International – Stoppa tortyr

Amnesty - Stoppa tortyr

- Credits -

Beställare

Amnesty International Sweden

Byrå

FKDV/Spocks Family

Idé, visuellt uttryck & manus

Jesper Wallerborg

- QUEST -

Förklara vad ord som Amnesty använder egentligen betyder med hjälp av social video.

Amnesty Sverige var i behov av rörligt material för att förklara vad vanligt förekommande ord i Amnestys vokabulär egentligen betyder. En utmaning var att hitta ett gemensamt sätt att beskriva ord som tortyr och samvetsfånge på ett snabbt och tydligt sätt som inte lockar till sig troll eller fastnar i Facebooks filter. Vi visste också att många upplever att Amnestys arbete framförallt sker någonstans långt bort, och att många unga tror att tortyr framförallt drabbar terrorister.
 
Vi valde därför att låta filmerna visa vanliga människor i vanliga situationer som bara en minut senare skulle kunna bli drabbade av det ord filmen beskriver. Totalt fyra filmer producerades, varav en ingick i en nationell kampanj för att stoppa tortyr.
 
Jag ansvarade för projektets idé och visuella uttryck, samt utvecklade manus tillsammans med kreatörskollegan Malin Österberg.