SSAB – Minds of Steel

SSAB-logo

– Credits – Beställare SSAB Byrå Confetti Creative Direction Jesper Wallerborg – QUEST – Positionera SSAB’s experter som stålvärldens kunnigaste och mest engagerade. För att positionera SSAB’s experter i Knowledge Service Center som stålvärldens kunnigaste och mest engagerade lät vi dem bjuda på riktig kunskap som vi visste efterfrågades. Jag arbetade med koncept, tonalitet, coaching av experterna och att omsätta …

SSAB – UI/UX

SSAB-logo

– Credits – Beställare SSAB Byrå Confetti Creative direction & ARt direction Jesper Wallerborg – QUEST – Justera UI/UX på SSAB.com för förbättrade och tydligare nyhetsflöden, samt förändringar i navigationen.