Smart City Sweden – Virtual 360° Tour

Smart City Sweden – Virtual 360° Tour

– Credits – Beställare IVL Svenska Miljöinstitutet & Smart City Sweden VR/360-producent Jesper Wallerborg – QUEST – Producera virtuella studiebesök i 360° för att hålla igång besöksverksamheten under covid-19-utbrottet. Smart City Sweden är en statsfinansierad demonstrationsplattform för svenska hållbara stadslösningar. Genom plattformen samlas och demonstreras svenska lösningar för att attrahera fler utländska besökare som är intresserade av att utveckla hållbara …

Smart City Sweden – Varumärke & visuell identitet

IVL Svenska Miljöinstitutet och Smart City Sweden - Visuell identitet

– Credits – beställare IVL Svenska Miljöinstitutet & Smart City Sweden TEam Jesper Wallerborg & Thom Engström – QUEST – Varumärke, visuell identitet och webbtjänster för Smart City Sweden, den svenska satsningen för hållbara stadslösningar. Smart City Sweden är en del av varumärket Sverige, och bygger på systemet för Sveriges visuella identitet. Den visuella identiteten behövde vara unik med hög igenkänning, …

Smart City Sweden – 3D-illustrationer

IVL Svenska Miljöinstitutet och Smart City Sweden - Visuell identitet

– Credits – Beställare IVL Svenska Miljöinstitutet & Smart City Sweden Illustration Jesper Wallerborg – QUEST – Skapa ett bildsystem som kan visa visualisera helheten och samtidigt förstärka utvalda delar av komplexa händelsekedjor. Smart City Sweden arbetar med att förklara och presentera komplexa system där otroligt många delar hänger ihop. Att få en översikt kan ta mycket tid, vilket inte …