Stockholms framtida avlopprening

Kund: Stockholm vatten Byrå:FKDV Roll: Kreatör/Illustratör Stockholms avloppsrening står inför stora utmaningar när staden växer och ett stort projekt har påbörjats. Första fasen i projektet var att berätta internt varför projektet behövs. Därför skapades en enkel animerad film.

Ett format som tar oss närmare

Byrå: United Power Kund: Falun 2015 När arbetet med skid-vm i Falun 2015 drog igång på allvar 2010-2011 stod en sak klar. Det vi då visste om medievanor skulle troligen hinna förändras ganska drastiskt. Speciellt bland den grupp som växte upp och spenderade sina tonår på Youtube emellan 2010 och 2015. Tillsammans med producenten, skidåkaren och programledaren Adam Johansson utvecklade …