Cancerfonden – Illustration

Cancerfonden – Illustration

– Credits – Beställare Cancerfonden Byrå Chiffer Illustration Jesper Wallerborg – QUEST – Berätta om bröstcancerforskningens framsteg på ett lättillgängligt sätt till Rosa Bandet-kampanjen. Illustrationerna baserar sig på Cancerfondens befintliga material som är modifierat och riggat för att kunna animeras. Animeringen gjordes av Göran Thorén på Editroom.

Amnesty International – Stoppa tortyr

Amnesty - Stoppa tortyr

– Credits – Beställare Amnesty International Sweden Byrå FKDV/Spocks Family Idé, visuellt uttryck & manus Jesper Wallerborg – QUEST – Förklara vad ord som Amnesty använder egentligen betyder med hjälp av social video. Amnesty Sverige var i behov av rörligt material för att förklara vad vanligt förekommande ord i Amnestys vokabulär egentligen betyder. En utmaning var att hitta ett gemensamt …

Sveriges Radio – Ritfilmer

Sveriges Radio - Vetenskapsradion

– Credits – Beställare Sveriges Radio, Vetenskapsradion Klotet Illustration Jesper Wallerborg – QUEST – Gör journalistiken lättillgänglig genom att producera sex ritfilmer om de vanligaste frågorna kring klimatet.

Amnesty International – Mänskliga rättigheter

Amnesty International logo

– Credits – Beställare Amnesty International Sweden Illustration Jesper Wallerborg – QUEST – Producera två animerade filmer om mänskliga rättigheter till Amnestys utbildningssektion. Filmerna riktas framförallt till gymnasielärare och ska fungera som en introduktion till vad mänskliga rättigheter betyder och hur det påverkar unga. Copy & VO: Amnesty International Sweden | Animation: Göran Thorén | Musik: Gorm Sundberg

Posten – 52 filmer om frimärken

Posten

– Credits – Beställare Posten Byrå Confetti Koncept & art direction Jesper Wallerborg – QUEST – Öka engagemanget runt Postens klassiska frimärkstävling Årets frimärke. Posten hade under flera år märkt hur intresset för den årliga tävlingen Årets frimärke sjönk. Uppdraget var att vända trenden och öka engagemanget. Vår insikt var att frimärken inte längre har samma relevans i människors liv som …

SSAB – Minds of Steel

SSAB-logo

– Credits – Beställare SSAB Byrå Confetti Creative Direction Jesper Wallerborg – QUEST – Positionera SSAB’s experter som stålvärldens kunnigaste och mest engagerade. För att positionera SSAB’s experter i Knowledge Service Center som stålvärldens kunnigaste och mest engagerade lät vi dem bjuda på riktig kunskap som vi visste efterfrågades. Jag arbetade med koncept, tonalitet, coaching av experterna och att omsätta …

Stockholm Vatten och Avfall – Illustration och animation

Stockholm Vatten och Avfall illustration

– Credits – Beställare Stockholm Vatten och Avfall Byrå FKDV / Spocks Family kreatör, illustratör & animatör Jesper Wallerborg – QUEST – Stockholms avloppsrening står inför stora utmaningar när staden växer och därför startades projektet Stockholms framtida avloppsrening. Vårt uppdrag var att skapa en animerad film som förklarar och ger en introduktion till Stockholms framtida avloppsrening.