Amnesty International – Stoppa tortyr

Amnesty - Stoppa tortyr

– Credits – Beställare Amnesty International Sweden Byrå FKDV/Spocks Family Idé, visuellt uttryck & manus Jesper Wallerborg – QUEST – Förklara vad ord som Amnesty använder egentligen betyder med hjälp av social video. Amnesty Sverige var i behov av rörligt material för att förklara vad vanligt förekommande ord i Amnestys vokabulär egentligen betyder. En utmaning var att hitta ett gemensamt …

Amnesty International – Mänskliga rättigheter

Amnesty International logo

– Credits – Beställare Amnesty International Sweden Illustration Jesper Wallerborg – QUEST – Producera två animerade filmer om mänskliga rättigheter till Amnestys utbildningssektion. Filmerna riktas framförallt till gymnasielärare och ska fungera som en introduktion till vad mänskliga rättigheter betyder och hur det påverkar unga. Copy & VO: Amnesty International Sweden | Animation: Göran Thorén | Musik: Gorm Sundberg