Lättare webb till Svenskt Sigill

Kund: Svenskt Sigill
Byrå: United Power
Roll: AD/DD

Redesign av Svenskt Sigills webb, med målet att göra webben mer lättnavigerad och effektiv som verktyg för medlemmar.

Svenskt Sigill certifierar producenter av kött, spannmål och växter. Det finns många olika typer av kriterier beroende på vad du producerar. Vårt uppdrag var att göra det lättare för producenterna att själva hitta rätt information, samtidigt som övriga intressenter skulle kunna hålla sig uppdaterade utan att surfa vilse. Eftersom användargrupperna var så tydligt avdelade byggde vår lösning på en avskalad första meny med underliggande megamenyer med färgkodade val för respektive användargrupp.

Svenskt Sigill heter nu Sigill Kvalitetsystem och har fått en ny fin grafisk profil. Användargränsnittet är fortfarande kvar 😀

Skärmavbild 2012-09-22 kl. 00.26.26 Skärmklipp 2015-09-17 21.57.12

Vi stod för idé, struktur, wireframes och designgrund. Webben tolkades och producerades sedan internt av LRF.

 

 

Svenskt-Sigill-designorginal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *