Lättare webb till Svenskt Sigill

Kund: Svenskt Sigill Byrå: United Power Roll: AD/DD Redesign av Svenskt Sigills webb, med målet att göra webben mer lättnavigerad och effektiv som verktyg för medlemmar. Svenskt Sigill certifierar producenter av kött, spannmål och växter. Det finns många olika typer av kriterier beroende på vad du producerar. Vårt uppdrag var att göra det lättare för producenterna att själva hitta rätt information, samtidigt som övriga …